FAQ – najčastejšie otázky

1Aké dokumenty potrebujem ku kolaudačnému konaniu?
K začatiu kolaudačného konania budete potrebovať nasledovné dokumenty:
 1. doklady o vytýčení stavebného objektu
 2. geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii
 3. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
  (potvrdenie o preskúšaní komína, revízia elektroinštalácií, elektrickej prípojky a bleskozvodu, tlakové skúšky vodovodnej prípojky, rozvodov vody a vykurovania, tesnostná skúška rozvodov kanalizácie a kanalizačnej prípojky, prípadne certifikát o nepriepustnosti žumpy, revízia plynofikácie a plynovej prípojky)
 4. projektovú dokumentáciu
 5. kópiu stavebného povolenia
 6. výkresy s vyznačenými zmenami, ku ktorým došlo počas výstavby
 7. certifikáty použitých materiálov a zariadení
 8. stavebný denník
 9. energetický certifikát
 10. zameranie adresného bodu
 11. zameranie pre digitálnu technickú mapu mesta (pre Bratislavu)
 12. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za kolaudáciu

Vieme Vám zabezpečiť len dokumenty od geodeta za výhodnejšie ceny (už od 250 EUR), ak si ich objednáte ako balík služieb, t.j. všetky potrebné merania vykonáme v rámci jedného výjazdu. Prečítajte si viac o geodetickej dokumentácii pre kolaudačné konanie.

Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď?

Napíšte nám. Jednoducho, cez e-mail!