FAQ – najčastejšie otázky

1Aké dokumenty potrebujem ku kolaudačnému konaniu?
K začatiu kolaudačného konania budete potrebovať nasledovné dokumenty:
 1. doklady o vytýčení stavebného objektu
 2. geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii
 3. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
  (potvrdenie o preskúšaní komína, revízia elektroinštalácií, elektrickej prípojky a bleskozvodu, tlakové skúšky vodovodnej prípojky, rozvodov vody a vykurovania, tesnostná skúška rozvodov kanalizácie a kanalizačnej prípojky, prípadne certifikát o nepriepustnosti žumpy, revízia plynofikácie a plynovej prípojky)
 4. projektovú dokumentáciu
 5. kópiu stavebného povolenia
 6. výkresy s vyznačenými zmenami, ku ktorým došlo počas výstavby
 7. certifikáty použitých materiálov a zariadení
 8. stavebný denník
 9. energetický certifikát
 10. zameranie adresného bodu
 11. zameranie pre digitálnu technickú mapu mesta (pre Bratislavu)
 12. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za kolaudáciu

Dokumenty od geodeta vám vieme pripraviť za výhodnejšie ceny (už od 250 EUR), ak si ich objednáte ako balík služieb, t.j. všetky potrebné merania vykonáme v rámci jedného výjazdu. Prečítajte si viac o geodetickej dokumentácii pre kolaudačné konanie.

Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď?

Napíšte nám. Jednoducho, cez e-mail!

Napíšte nám