Čo je geografická os ulice?

Tak isto ako aj Adresný bod sa Geografická os ulice vyhotovuje pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách, pre potreby verejnej správy, pre záchranné a bezpečnostné zložky (záchranný systém, hasiči, polícia). Vyznačenie geografickej osi ulice v geografickej časti registra adries sa vykoná priradením elipsoidických súradníc bodom označujúcim začiatok, koniec a lom ulice ku konkrétnej ulici.


Kto a načo potrebuje elaborát Geografickej osi ulice?

Stavebníci alebo developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu verejných komunikácii, sú pred určením názvu novej ulice povinní doložiť stavebnému úradu elaborát Geografickej osi ulice pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministersvo vnútra SR.

Objednajte si vytvorenie geografickej osi ulice

Jednoducho, cez e-mail!