Referencie geodetických prác

Spolupracovali sme

 
logo-strabag

STRABAG

logo-reming-consult

REMING CONSULT

logo-mvsr

MINISTERSTVO VNÚTRA

logo-zsr

ŽSR

logo-prodex

PRODEX

logo-nds

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

logo-skanska

SKANSKA

logo-eurovia

EUROVIA

Geometrické plány:


Viac o službe Cenová ponuka

Naša firma vyhotovuje geometrické plány s pôsobnosťou takmer po celom Slovensku, najmä v okresoch : Bratislava, Senec, Malacky, Pezinok, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Ilava, Bytča, Žilina, Liptovský Mikuláš... Doteraz firma vyhotovila niekoľko tisíc geometrických plánov napr.:


 • geometrické plány pre majetkoprávne vysporiadanie diaľnice D2 k.ú. Rusovce, Jarovce, Čuňovo, Petržalka, 1995, investor NDS, a.s.
 • geometrické plány pre majetkoprávne vysporiadanie stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod" v rokoch 2009-2014 v katastrálnych územiach Strážov, Považská Teplá, Maršová, Predmier, Hlboké nad Váhom, Plevník Drienové, Hrabové, Dolný Hričov, Horný Hričov, Veľká Bytča, Malá Bytča, cca 70 GP

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov:


Viac o službe Cenová ponuka
 • majetkoprávne vysporiadanie na líniovej stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod" (zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o prevode správy majetku a pod., vyvlastňovacie konania) cca 1500 vlastníkov, subdodávka pre firmu REMING CONSULT a.s.
 • majetkoprávne vysporiadanie na líniovejstavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom-Púchov pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod" (zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o prevode správy majetku a pod., vyvlastňovacie konania) cca 3800 vlastníkov, subdodávka pre firmu REMING CONSULT a.s.
 • majetkoprávne vysporiadanie na líniovej stavbe "Rýchlostná cesta R 1 Selenec-Beladice" (kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o prevode správy majetku, zmluvy o vecnom bremene a pod., vyvlastňovacie konania) cca 1200 vlastníkov, pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s.
 • majetkoprávne vysporiadanie na stavbe "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Púchov-Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod" (zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o prevode správy majetku, zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene a pod., vyvlastňovacie konania) cca 3000 vlastníkov, subdodávka pre firmu REMING CONSULT a.s.
 • majetkoprávne vysporiadanie na stavbe "ŽSR, Bratislava-Dunajská Streda-Komárno-rekonštrukcia železničnej infraštruktúry" (kúpne zmluvy, dohody o finančnom vyrovnaní) cca 250 vlastníkov v subdodávke pre firmu PRODEX spol. s r.o.
 • majetkoprávne vysporiadanie rybníkov Čičov pre Slovenský rybársky zväz. cca 260 vlastníkov

Inžinierska geodézia:


Viac o službe Cenová ponuka
 • výkon autorizovaného geodeta dodávateľa na stavbe „Modernizácia ŽSR v úseku Bratislava Rača – Trnava“ a s tým spojené všetky geodetické práce pre dodávateľa a subdodávateľov stavby vrátane zameriavania IS, zadávateľ Skanska DS, a.s. – 2004 – 2007
 • výkon autorizovaného geodeta investora na stavbe „Diaľničný hraničný prechod Jarovce“investor Colné riaditeľstvo
 • výkon autorizovaného geodeta dodávateľa na stavbe „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica“ pre zhotoviteľa konzorcium firiem na čele s Eurovia a.s. 2008 – 2011
 • geodetické práce na stavbe „Modernizácia ŽSR v úseku Trenčianska Teplá– Beluša“ pre firmy PORR, Viamont DSP, Strabag, ELZA 2011-2013
 • polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt diaľnice D1 v úseku Horná Streda – Nové Mesto n. Váhom, 1995
 • polohopisné a výškopisné zameranie územia ( vrátane všetkých IS ) pre projekt diaľnice v úseku Bratislava Mierová ul.– Senecká cesta – 1996
 • polohopisné a výškopisné zameranie územia ( vrátane všetkých IS ) pre projekt obchvat Modry– 1998,investor Dopravoprojekt, a.s.

Dohodnite si termín geodetických prác

Jednoducho, cez e-mail!