Kedy je potrebný geometrický plán na rozostavanú stavbu?

Ak potrebujete čerpať úver, ktorý bude založený rozostavanou stavbou, geometrickému plánu sa nevyhnete. Geodeti zo spoločnosti Georeal Bratislava sú tu pre vás aj v tejto situácii.

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby - aký je postup?

  1. zameria sa stavba, ktorá má postavené základy a obvodové múry aspoň do jedného metra a je z nich zrejmý obvod stavby
  2. na podklade geometrického plánu znalec vyhotoví znalecký posudok na určenie hodnoty stavby
  3. na podklade geometrického plánu, znaleckého posudku a stavebného povolenia banka vyhotoví záložné zmluvy
  4. banka alebo vlastník podá zmluvu a ostatné potrebné podklady (GP, znalecký posudok..) na kataster na zápis rozostavanej stavby

Objednajte si vytvorenie geometrického plánu na rozostavanú stavbu

Jednoducho, cez e-mail!